Jídelna


Základní informace

Tel.: 383 493 591
Vedoucí: Lidmila Vlková, tel.: 602 650 385
Výdej obědů: 11:15 – 12:30 hodin 

Jídelníček

Jídelníček 17. - 21 . 6. 2024

Jídelníček 10. - 14 . 6. 2024

Ceny stravného od 1.1.2020

Druh stravy                               Věková kategorie                      Cena    

Přesnídávka                                    MŠ                                         8 Kč            

Svačina                                            MŠ                                         8 Kč                  

Oběd                                                3 - 6                                      25 Kč          

Oběd                                                7 - 10                                    27 Kč        

Oběd                                                11 - 14                                    29 Kč        

Oběd                                                15 a více                               30 Kč 

Postup při odhlašování a přihlašování obědů dětí

Žák má nárok na státem dotované jídlo pouze v době pobytu ve škole a ve dnech školního vyučování a první den neplánované nepřítomnosti ve škole (nemoc).
Další dny nepřítomnosti ve škole je povinen stravování odhlásit, avšak má možnost se stravovat za plnou cenu oběda (61,- Kč) bez státních dotací.

  1. Při předem známé absenci dítěte se oběd odhlašuje den předem do 13,00 hodin osobně nebo telefonicky na číslo 383 493 591 (ŠJ) nebo 383 493 447 (MŠ).
  2. Pokud nelze odhlásit předem (např. při náhlém onemocnění dítěte), je možno oběd odebrat do obědníku ve školní jídelně a v mateřské škole v době od 11:00 do 12:00 hodin. Platí pouze pro první den nemoci. Oběd se vydává pouze do přinesených nádob.
  3. Pokud je dítě přihlášeno do MŠ v období školních prázdnin a nenastoupí, oběd bez náhrady propadá (v případě prokázané nemoci se postupuje dle bodu č. 2.
  4. Opětovné přihlášení dítěte k odběru obědů (např. po ukončení nemoci) probíhá jako v bodě 1.

Placení stravného

  1. Inkasem z účtu
    • je třeba zajistit v bance svolení k inkasu na účet školy 162937912/0600 a poté nahlásit vedoucí školní jídelny číslo účtu, ze kterého bude inkaso prováděno (formulář je umístěn v sekci Dokumenty)
    • na účtu musí být dostatek finančních prostředků k provedení inkasa

Stravné je nutné zaplatit do konce následujícího měsíce.
V případě nezaplacení bude dítě od 1. dalšího měsíce automaticky odhlášeno ze stravování do doby zaplacení dlužného stravného. Pro děti v MŠ by to znamenalo znemožnění docházky, protože dítě je při pobytu v MŠ povinno odebírat stravu.